รับสมัคร ด่วน หัวหน้าช่างสอบเทียบ ( Lab Supervisor) 2 ตำแหน่ง มีประสบการณ์ด้านสอบเทียบรายละเอียดงาน :

ควบคุมการทำงานของช่างสอบเทียบ


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครงาน ดังนี้
1.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป *รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน*
2.สำเนำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนำทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนำวุฒิกำรศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาใบผ่านงาน ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
6.สำเนำผ่านการเกณฑ์ทหำร (ถ้ามี)
7.สำเนาใบขับขี่รถยนต์
8.สำเนาใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
9.เรซูเม่ภาษาไทย (หากมี ภาษาอังกฤษ แนบมาด้วย)
หมายเหตุ:หากไม่เตรียมเอกสารมาครบ ขออนุญาติไม่พิจารณาในการสมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.เพศชาย ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุ 35-40 ปี
2.มีประสบการณ์และความรู้ งานสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้าน
•Dimension
•Pressure
•Temperature
•Mechanic
•Electrical
•อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออื่นๆ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
3. มีความรู้ ความสามารถในการสอบเทียบ/ปรับเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ มีทักษะทางช่าง
4. ควบคุมทีมช่างสอบเทียบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การติดตามงาน ได้ดี
5. โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสอบเทียบ /MS word/excel
6. ภาษาอังกฤษ พอใช้
7. ขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
8. มีทัศนคติที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีใจรักในงานบริการ
9. สวัสดิการ,เบี้ยขยัน,เงินช่วยเหลือ,ประกันชีวิต,ปรับประจำปี,โบนัส
10. หากมีภูมิลำเนา ใน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จะพิจารณา เป็นพิเศษ

***เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบัน มีการเพิ่มจำนวนขึ้น ทางบริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนในการเข้าพื้นที่ในบริษัทดังนี้ค่ะ
1. ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เข้ามาในพื้นที่ และจะต้องได้รับอนุญาติก่อน หรือแจ้งนัดหมายล่วงหน้า
2. กรุณา ใช้แอลกอฮอร์ล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อ ตามจุดที่ทางบริษัทมีการบริการ
3. วัดอุณภูมิ (หากมีไข้ 37.5 องศา ขึ้นไป งดการเข้าพื้นที่ค่ะ
4. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่ ให้รอด้านนอกเท่านั้น
5. ผู้สมัคร ต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านเมล หรือ Line ที่ฝ่ายบุคคลแจ้งไว้ เพื่อพิจารณาเบื้องต้นก่อนนัดสัมภาษณ์งาน

สนใจ ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณบุษกร
หรือฝากประวัติได้ที่ Email : spmetro.qm@gmail.com โทร. 094-913-3535
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel : 02-1932217-20(4 line), FAX : 02-1932221

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 25,000 – 30,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

69/29 หมู่ 1 ตำบล คลองสี่  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

Website : http://www.sp-cal.com, www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com, www.spmetrology.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน ด่วน หัวหน้าช่างสอบเทียบ ( Lab Supervisor) 2 ตำแหน่ง มีประสบการณ์ด้านสอบเทียบ

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน