รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ด้าน ITรายละเอียดงาน :

• ออกแบบและอัพเดทข้อมูลทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ

• ทำ Flow Chart การทำงาน

• จัดระบบข้อมูลและคลังความรู้ต่างๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร :

การปฏิบัติตัวระหว่างฝึกงาน
1. ตรงต่อเวลา เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าฝึกงานและปฏิบัติงาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่วิจารณ์ผู้ฝึกงานหรือสถานประกอบการณ์ให้เกิดความเสียหาย
3. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หากชุดไปรเวทต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อน
4. การลาป่วย ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน และต้องมีใบรับรองแพทย์
5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างการทำงาน
6. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึกงานหรือ เรียกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน
7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ
8. การฝึกงานคือการทำงาน และควรฝึกงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้เสื่อมเสียต่อ
ส่วนรวม
9. นักศึกษาต้องรายงานผลการฝึกงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ครบ
10. ห้าม เล่นเกมส์ เล่นเน็ต (โหลดหนัง, เช็คเมล์ส่วนตัว, facebook หรืออื่นๆ) ที่ไม่เกี่ยวกับงาน นอกจาก
ได้รับอนุญาตหรืออยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม
11. ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบ2เข็มขึ้นไป หากเคยป่วยด้วยโควิด19ให้แจ้งทางสถานประกอบการณ์ก่อนเข้ารับการฝึก

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท หมอแล็บ เทคนิคการแพทย์ จำกัด

5/55 หมู่ที่ 2 ตำบล บึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12130


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ด้าน IT

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน