รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายละเอียดงาน :

1.บริหารจัดการส่วนงานผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายบริษัท

2.กำกับดูแลงานทางด้านวางแผนการผลิต การเขียนแบบ และควบคุมกระบวนการผลิตให้งานส่งทันตามกำหนดเวลา

3.กำกับดูแลงานคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า

4.ดูแลรักษาจัดการการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

5.บริหารจัดการ ความปลอดภัยในส่วนงานผลิต

6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่วางไว้

7.สรุปรายงานการผลิตและประชุมร่วมกับผู้บริหาร

8.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

9.สอนงานให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

10.ปฏิบัติหน้ามี่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ระดับปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์การทำงานหรือใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในงาน Machine shop หรือ Mold shop
4.มีประสบการณ์การบริหารบริษัท , หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับMachine shop หรือ Mold shop
5.มีทักษะการบริหารงานจ้างทำตามคำสั่ง ( Made to order ) ในงานด้าน Machine shop
6.มีความสามารถอ่านแบบงาน และเขียนแบบงานได้ จนถึงวางกระบวนการผลิตได้
7.สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหางานทางด้านเทคนิคให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
8.มีทักษะด้านการบริหารกระบวนการทางความคิดและตัดสินใจ
9.มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และมีความกระตือรือร้น
10.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
12.สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
13.ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ในการพิจารณา

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 25,000 – 40,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท อาซาฮีแมชชีน จำกัด

11/10 หมู่ 20 ตำบล ลำลูกกา  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12150


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน