รับสมัคร ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ Laboratory Manager (มีประสบการณ์)รายละเอียดงาน :

บริหารจัดการงานสอบเทียบและภาพรวมของบริษัท


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครงาน ดังนี้
1.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป *รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน*
2.สำเนำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนำทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนำวุฒิกำรศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาใบผ่านงาน ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
6.สำเนำผ่านการเกณฑ์ทหำร (ถ้ามี)
7.สำเนาใบขับขี่รถยนต์
8.สำเนาใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
9.เรซูเม่ภาษาไทย (หากมี ภาษาอังกฤษ แนบมาด้วย)
หมายเหตุ:หากไม่เตรียมเอกสารมาครบ ขออนุญาติไม่พิจารณาในการสมัครงาน

คุณสมบัติในการสมัครงาน
1.เพศชาย อายุ 35-50 ปี ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
2.มีประสบการณ์งานสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้าน
Dimensional
Thermodynamic
Mechanical
Electrical
สาขาใด สาขาหนึ่ง ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
3.บริหารจัดการงานสอบเทียบและภาพรวมของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายบริษัทและรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
4.มีความรู้ความเข้าใจ ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC17025 เป็นอย่างดี
5.วางแผนงาน ควบคุมทีม ติดตามงาน และ แก้ไขปัญหาภาพรวมทั้งบริษัทได้เป็นอย่างดี
6.มีทัศนคติที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีใจรักในงานบริการ7.ภาษาอังกฤษ ดี
8.ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
9.สวัสดิการ เบี้ยขยัน,ประกันชีวิต,ปรับประจำปี,โบนัส,สวัสดิการฝ่ายบริหาร และอื่นๆตามตกลง

สนใจ ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณบุษกร
Email : spmetro.qm@gmail.com , mobile 08-094-3535
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel : 02-1932217-20(4 line), FAX : 02-1932221 (บริเวณเดียวกับ ตลาดสดคลองสี่เมืองใหม่)
Website : http://www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com ,
www.sp-cal.com,www.spmetrology.com
GPS : 14.016755,100.688083,1477
*ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 :2017 จากอเมริกา*

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

69/29 หมู่ 1 ตำบล คลองสี่  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

Website : http://www.sp-cal.com, www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com, www.spmetrology.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ Laboratory Manager (มีประสบการณ์)

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน