เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครงาน ดังนี้
1.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป *รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน*
2.สำเนำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนำทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนำวุฒิกำรศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาใบผ่านงาน ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
6.สำเนำผ่านการเกณฑ์ทหำร (ถ้ามี)
7.สำเนาใบขับขี่รถยนต์,สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์
8.สำเนาใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
9.เรซูเม่ภาษาไทย (หากมี ภาษาอังกฤษ แนบมาด้วย)
หมายเหตุ:หากไม่เตรียมเอกสารมาครบ ขออนุญาติไม่พิจารณาในการสมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.เพศชาย / เพศหญิง
2.ปวส.,ปริญญาตรี วิศวกรรมทุกสาขา , ระบบวัดคุม อายุ 35- 45 ปี
3.มีประสบการณ์งานสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านมิติ เมคคานิค เทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง **อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป**
4.ควบคุมทีมสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายบริษัทและรายงานตรงต่อผู้จัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Manager)
5.มีความรู้ความเข้าใจ ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC17025 :2017 เป็นอย่างดี
6.วางแผนงาน ควบคุมทีม ติดตามงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นอย่างดี
7.มีทัศนคติที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีใจรักในงานบริการ
8.ภาษาอังกฤษ พอใช้
9.ขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
10.สวัสดิการ เบี้ยขยัน,เบี้ยเลี้ยงonsite,เงินช่วยเหลือ,เงินแสดงความยินดี,โบนัส,ปรับประจำปี,พักร้อน,ประกันชีวิต,งานเลี้ยงประจำปี
11.หากมีภูมิลำเนา ใน ต.คลอง3-4 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จะพิจารณา เป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ทำงาน เสาร์ เว้น เสาร์ (*ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา.,*ทำงาน จ.-ส. หยุด อา.)
– เวลาทำงาน 8:00-17:00 น.
– โบนัสการันตี + เงินจูงใจส่วนเพิ่มเติมตามผลประกอบการ
– ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
– เบี้ยขยัน
– เครื่องแบบพนักงาน
– ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ของพนักงาน
– ประกันสังคม
– อื่นๆตามบริษัทกำหนด

สนใจ ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณบุษกร หรือฝากประวัติได้ที่ Email : spmetro.qm@gmail.com , โทร. 094-913-3535

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (บริเวณเดียวกับ ตลาดสดคลองสี่เมืองใหม่ )
Tel : 02-1932217-20 (4 line), FAX : 02-1932221
Website : http://www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com , www.sp-cal.com,www.spmetrology.com
GPS : 14.016755,100.688083,1477
**บริษัทได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 :2017 จากอเมริกา **

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี