รับสมัคร วิศวกรโรงงานรายละเอียดงาน :

1. ควบคุมงานภายในโรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน และลูกค้า

2. มีความสามารถในการวางแผน, ปรับปรุง, พัฒนา, ติดตามงาน, และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

3. ประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สินค้าส่งได้ตามวันเวลาที่กำหนด และถูกต้อง

4. ระบุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และใช้ความรู้ทางวิชาชีพแก้ไขปัญหา

5. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 23 – 40
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ และมีทักษะทางด้านการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาได้อยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
3. มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท อาควาบาธ จำกัด

119 ม.1 ตำบล บางกะดี  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  10220


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน วิศวกรโรงงาน

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน