รับสมัคร Admin Officerรายละเอียดงาน :

1.ควบคุมดูแลเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้

2.จัดทำเอกสารยื่นเสนอราคางานโครงการ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ดูแลและจัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบของบริษัท

4.ควบคุมดูแลและจัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ ให้สอดคล้องและอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้

5.ประสานการแจ้งคำสั่งซื้อสินค้าให้ซัพพลายเออร์

6.จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง วัสดุต่างๆให้ถูกต้องตรงสเปค เป็นไปตามที่หน่วยงานภายในต้องการ

7.คัดสรรผู้จำหน่าย คัดเลือกราคาที่เหมาะสมแต่สินค้าต้องมีคุณภาพดี

8.พิมพ์เอกสาร PO ออกเอกสารใบรับสินค้า จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค้นหาง่าย

9.ติดตามการจัดส่งสินค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 22-35 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng
5.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6.มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
7.มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
8.ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ / เวลาทำงาน 8.00 – 17.00 น.

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวง คลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10240

Website : http://www.eastern-groups.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน Admin Officer

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน