รับสมัคร Co-ordinatorรายละเอียดงาน :

1.บริหารงานการตลาดกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเพื่อเสนองานประมูล

2.ดูแลการดำเนินงานการตลาดและผู้ร่วมงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง

3.ควบคุมและรับผิดชอบการ จัดเตรียมเอกสาร นำเสนอลูกค้าตามวิธีที่ลูกค้ากำหนด

4.วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

5.สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อสื่อสารและผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอก

6.การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.ประสานงานและสนับสนุนการทำงานของส่วนต่างๆเพื่อให้โครงการมีความก้าวหน้าและสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

8.จัดทำรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการเพื่อนำเสนอเจ้าของโครงการได้รับทราบ

9.จัดหาและเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของ Project Manager เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ

10.สนับสนุนการทำเอกสารส่งมอบงาน จัดทำเอกสารเบิกงวดงาน

11.จัดทำรายงานการประชุม

12.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 25-45 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng
5.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6.มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
7.มีทักษะ การติดต่อประสานงาน
8.ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ / เวลาทำงาน 8.00 – 17.00 น.

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวง คลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10240

Website : http://www.eastern-groups.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน Co-ordinator

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน