รับสมัคร Estimate Engineeringรายละเอียดงาน :

1.ถอดแบบรายละเอียด BOQ ตามแบบที่กำหนด ประมาณราดาวัสดุ อุปกรณ์ของงานไฟฟ้า พิจารณาและเลือกสเปดของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม

กับระบบที่ได้ออกแบบ”

2.ออกแบบ คำนวณ และวิเคราะห์การออกแบบระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 

3.ปรับปรุง และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบไฟฟ้า

4.ร่วมจัดทำ รวบรวม และประสานงานด้านการออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเสนองานแก่ลูกค้า

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรคุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย
2.อายุ 25-45 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์บริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี, สามารถเขียนแบบเบื้องต้นได้
6.มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
7.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
8. ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ / เวลาทำงาน 8.00 – 17.00 น.

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวง คลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10240

Website : http://www.eastern-groups.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน Estimate Engineering

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน