รับสมัคร Project Manager (ประจำโครงการ)รายละเอียดงาน :

1.ศึกษารายละเอียดต่างๆ เพื่อเตรียมงานก่อสร้างโครงการ

2.วางแผนการดำเนินงานโครงการ และจัดทำแผนงานโครงการ

3.ร่วมประชุมเปิดโครงการ (Kick off Meeting) กับเจ้าของโครงการ

4.ดูแล ควบคุม และตรวจสอบงานโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

5.ควบคุมการใช้งบประมาณงวดการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโครงการ

6.ตรวจสอบรับงานของโครงการ/ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7.จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รายเดือน ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

8.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายคุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย
2.อายุ 25-45 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านงาน Solar Project จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5.เป็นผู้นำที่ดี มีทัศนคติที่ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและองค์กร
6.มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
7.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8.ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ / เวลาทำงาน 8.00 – 17.00 น.

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวง คลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10240

Website : http://www.eastern-groups.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน Project Manager (ประจำโครงการ)

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน