รับสมัคร QC Inspectorรายละเอียดงาน :

1.ตรวจสอบงานตาม Drawing หรือ Check Sheet ด้วยเครื่องมือที่กำหนด

2.จัดทำเอกสารข้อมูลการวัด หรือ จัดเก็บบันทึกตามระเบียบบริษัท

3.รายงานและจัดการเมื่อชิ้นงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.ใช้โปรแกรม Microsofe ได้ดี


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบคุณภาพ 2 ปี ขึ้นไป
4.มีทักษะด้านการอ่านแบบเครื่องกล และสามารถกำหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัด
5.ใช้เครื่องมือวัดประเภท เวอร์เนียคาลิปเปอร์ , ไมโครมิเตอรื , ไฮท์เกจ ,บอร์เกจ , ไดอัลเกจ
6.ใช้เครื่องมือวัด CMM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
8.มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
9.มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา
10.ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 15,000 – 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บริษัท อาซาฮีแมชชีน จำกัด

11/10 หมู่ 20 ตำบล ลำลูกกา  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12150


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน QC Inspector

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน