รับสมัคร Store Manager ประจำจังหวัดปทุมธานีรายละเอียดงาน :

ลักษณะงานโดยย่อ :

– รับผิดชอบงานพัฒนาลูกค้า B2B ในกลุ่ม HoReCa ,Food Retailer ,Service และ Coperate เพิ่มยอดขายและจำนวนลูกค้า

– บริหารงานการขาย (Key Accounts) สร้างลูกค้าให้มีความภักดีในสินค้า (Customer Loyalty)

– รวมถึงเสริมสร้างตำแหน่งทางธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

– รับหน้าที่เป็น Coach หรือ พี่เลี้ยง ที่ดี ให้กับทีม SALES FORCE ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

– ควบคุมการจัดการและการปฎิบัติงาน รวมทั้งรักษากฎระเบียบวินัยของพนักงานทุกคนสาขา

– ติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลักดันงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย

– ติดตามแผนงานการปฏิบัติงานของทีม SALES FORCE ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

– รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นำมาวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีนำเสนอแนวทางพัฒนาลูกค้าแต่ละประเภทหรือรายต่อราย

– นำเสนองานแก้ไขปัญหาและงานตอบสนองลูกค้าแต่ละประเภทหรือรายต่อราย

– ผลักดันและติดตาม งานแก้ไขปัญหาลูกค้าให้ได้รับการแก้ไข และติดตามงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อย่างใกล้ชิด

– วิเคราะห์คู่แข่งในพื้นที่ จัดทำรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า

– จัดการฐานข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้อง แม่นยำ และสมบูรณ์

– ปฏิบัติงานรับผิดชอบการจัดส่งและเรียกเก็บเงินลูกค้าเมื่อมีการขายรูปแบบเก็บเงินปลายทาง

– ติดตามและประสานงานกับจัดซื้อ เรื่องสินค้า ราคาและโปรโมชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

– นำฝากเงินยอดขายตามรอบที่บริษัทฯ กำหนด

– รับผิดชอบเงินสำรองทอนของสาขาและบริหารเงินสำรองทอนให้เพียงพอกับยอดขาย

– ตรวจสอบการจัดทำเอกสาร และสุ่มตรวจสอบเงินยอดขายทุกวัน

– ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค้ารวมถึงพนักงานและป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินและสินค้าของสาขา

– ควบคุมยอดสูญเสีย (shrinkage/damage)

– ตรวจสอบและควบคุมสินค้าคงเหลือคงคลังให้ถูกต้องตามยอด Stock ของบริษัท

– ควบคุมดูแลการสั่งซื้อสินค้าให้มีเพียงพอต่อการขาย

– ตรวจสอบ และดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

– งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร :

– ป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 – 5 ปี
– บริหารยอดขาย งานธุรการ และจัดทำรายงานต่าง ๆ
– มุ่งเน้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการให้บริการลูกค้า
– มีความกระตือรือร้น สามารถสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดี
– มีประสบการณ์และทักษะ ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับ ทักษะการขาย (Selling Skills), การวางแผน (Planning), การบริหารคน (People Management), ทักษะการขาย (Selling Skills)

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 25,000 – 35,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

97/11 ชั้น 5 ถนนราชดำริ แขวง ลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10330

Website : http://www.bigc.co.th


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน Store Manager ประจำจังหวัดปทุมธานี

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน