บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- รับสมัครด่วน !!! ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน-พนัก...

- พนักงานCash Van ประจำบิ๊กซีสาขาลำลูกกา

- รับสมัครพนักงานจุดบริการลูกค้า ประจำบิ๊กซีฟิวเจอร์...

- พนักงานขายมือถือ Saleman Mobileประจำบิ๊กซีสาขารังส...

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันการสูญหาย ประจำบิ๊กซีสาขารัง...

- หัวหน้าแผนก Seafood ประจำบิ๊กซีสาขารังสิตคลอง3

- พนักงานจัดเรียงฝ่ายอาหารสด ประจำบิ๊กซีสาขารังสิตฟิ...

- หัวหน้า แผนก Foodservice ประจำบิ๊กซีสาขารังสิตคลอง...

- พนักงานแคชเชียร์ประจำบิ๊กซีสาขารังสิต ฟิวเจอร์พาร์...

- พนักงานจัดเรียงสินค้า Dry food Non Food ประจำบิ๊กซ...

- พนักงานจัดเรียงฝ่ายอาหารสด ประจำบิ๊กซีสาขาลำลูกกา

- ด่วน!!!เปิดรับสมัครพนักงาน มินิบิ๊กซีสาขารังสิตคลอ...

- ด่วน!!!เปิดรับสมัครพนักงาน มินิบิ๊กซีสาขาคลองหลวงซ...

- รับสมัครพนักงานมินิบิ๊กซี สาขาตลาดสุชาติ (คลอง8ธัญ...

- รับสมัครพนักงานร้านมินิบิ๊กซี สาขาหมู่บ้านซื่อตรง ...

...ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ อีก...