HomePrivacy Statement

Privacy Statement

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในเว็บไซต์ jobpathum.com โปรดอ่านรายละเอียดของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อตกลงการใช้บริการ เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ jobpathum.com และ
Jobpub.com การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างท่าน jobpathum.com และ Jobpub.com ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การเช้าชมเว็บไซต์ jobpathum.com และ Jobpub.com และโดเมนย่อย และเว็บไซต์ในเครือโดยวิธีการใดก็ตาม หรือการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ แสดงว่าท่านยอมรับข้อตกลงและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดนี้ jobpathum.com และ Jobpub.com แนะนำให้ท่านทำความเข้าใจกับข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงล่าสุด


1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ jobpathum.com และ
Jobpub.com รวมถึงโดเมนย่อย และเว็บไซต์ในเครือของเรา ถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว jobpathum.com และ Jobpub.com จะเก็บข้อมูลเบื้องต้นบางอย่าง เช่น Cookies ของ jobpathum.com และ Jobpub.com เอง และรวมถึง Cookies ของ Third Party เช่น Google Analytics, Google Adwords เป็นต้น หากท่านไม่ยอมรับ กรุณาอย่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เพื่อใช้บริการที่เต็มประสิทธิภาพ ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเกี่ยวกับการสมัครงานของท่านกับทางเว็บไซต์ การให้บริการอาจไม่สามารถดำเนินได้อย่างเหมาะสมหากท่านไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

หน้าเว็บไซต์ต่างๆ อาจประกอบไปด้วยลิ้งค์ที่สามารถนำท่านออกจากเว็บไซต์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นได้ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านต้องรับทราบว่าบุคคลที่สามนี้อาจเก็บข้อมูลจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านได้ ซึ่งนอกเหนือการดูแลของ jobpathum.com และ Jobpub.com  เราจะไม่รับผิดชอบการใช้ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่สาม ทั้งนี้ jobpathum.com และ Jobpub.com แนะนำให้ท่านทบทวนข้อตกลงการใช้บริการที่แจ้งไว้ในแต่ละเว็บไซต์เพื่อให้ท่านแน่ใจว่าท่านสามารถยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของแต่ละเว็บไซต์ได้

ในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้บริการเว็บไซต์ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลบางส่วนของข้อมูลดังต่อไปนี้ : ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนใบสมัครงาน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการป้องกันด้วยระบบรหัสผ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเว็บไซต์มีการป้องกันจากการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเปิดเผยให้ผู้อื่นได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือจุดประสงค์อื่นๆของเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ Jobpub.com ไม่ได้ถูกป้องกันด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ (Encryption Technology) ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสลับของท่านกับผู้ใดก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อ

บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด
ที่อยู่ : 87/33 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
อีเมล์ : dpo@jobpub.com

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Jobpub.com เก็บรวบรวม แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ได้แก่

– ข้อมูล Login และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ Jobpub.com
– สาขาวิชาชีพของผู้สมัครงาน
– ตำแหน่งงานที่สนใจทำงาน
– ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และประวัติการทำงาน เช่น จำนวนประสบการณ์รวมทั้งสิ้น (กี่ปี) , ชื่อบริษัทที่เคยทำงาน , ที่อยู่บริษัทที่เคยทำงาน, ตำแหน่งงานบริษัทที่เคยทำงาน , เงินเดือน , ลักษณะงานที่เคยทำงาน
– ข้อมูลประวัติการศึกษา เช่น ระดับการศึกษา , ชื่อสถานศึกษา , วุฒิการศึกษา, สาขาวิชา , เกรดเฉลี่ย, สถานะการศึกษา (จบแล้วหรือเรียนอยู่)
– ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
– ชื่อ และนามสกุล
– วัน เดือน ปี เกิด
– เพศ
– สถานะสมรส
– ส่วนสูง และ น้ำหนัก
– สัญชาติ
– สถานะภาพทางการทหาร
– ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ , หมายเลขโทรศัพท์บ้าน, Line ID , E-mail
– ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
– ข้อมูลประวัติการฝึกอบรบ เช่น สถาบันที่เคยเข้าอบรม , หลักสูตรที่เคยอบรม , วัน เดือน ปี ที่เคยเข้าอบรม
– ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ เช่น ความสามารถทางด้านภาษา , ความสามารถในการขับขี่, มียานพาหนะส่วนตัวหรือไม่ , บุคคลิก ลักษณะนิสัย และความสามารถพิเศษอื่นๆ, ความภูมิใจ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
– ข้อมูลประวัติการยื่นสมัครงานของท่านกับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ Jobpub.com ผ่านระบบ Jobpub.com
– ข้อมูลการติดต่อ (Inbox) ของท่านกับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ Jobpub.com
– ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเขียนใบสมัครงานให้มีความสมบูรณ์ เช่น รูปภาพ เป็นต้น
– ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address ของท่าน

* Jobpub.com จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ หากท่านไม่มีการ Update หรือไม่มีการเข้าใช้งานเลยเป็นระยะเวลานาน เช่น 2-3 ปี Jobpub.com อาจทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของจากระบบ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ท่านสามารถเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยการ Login เข้าใช้งาน แล้วคลิกไปที่ แก้ไขใบสมัครงาน
* ท่านสามารถแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ Jobpub.com ได้ โดยการ Login เข้าใช้งาน แล้วคลิกไปที่ แก้ไขใบสมัครงาน แล้วเลือก ลบ Resume ถาวร

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ได้แก่

– ข้อมูล Login และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ Jobpub.com
– ชื่อผู้ติดต่อ
– ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
– ลักษณะธุรกิจโดยย่อ
– เว็บไซต์
– ข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น เลขที่อยู่ , ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
– ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, แฟกซ์, E-mail, Line id , Facebook Page
– ข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เช่น ชื่อตำแหน่ง, กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน, รูปแบบงาน, ลักษณะงาน, คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการ, จำนวนที่รับ, ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ, สถานที่ปฏิบัติงาน
– ข้อมูลการยื่นใบสมัครงานของผู้สมัครงานกับตำแหน่งที่ท่านประกาศรับไว้
– ประวัติการค้นหาและเปิดดูใบสมัครงาน
– ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างการประกาศรับสมัครงานให้มีความสมบูรณ์ เช่น รูปภาพ โลโก้ แผนที่ เป็นต้น
– ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address ของท่าน

* Jobpub.com จะทำงานจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากท่านไม่มีการ Update หรือเข้าใช้งานเลยเป็นระยะเวลานาน Jobpub.com อาจดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ท่านสามารถเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดย Login เข้าสู่ระบบ Jobpub.com ในนามผู้ประกอบการ
* ท่านสามารถแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ Jobpub.com ได้

3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

– การประมวลผลเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ : ใช้ข้อมูล Login และ Password
– การประมวลผลเมื่อผู้สมัครงานลืม Password : ใช้ข้อมูล Email
– การประมวลผลระบบค้นหาผู้สมัครงาน : ใช้ข้อมูลทั้งหมด
– การประมวลผลเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สมัครงานและสมาชิกผู้ประกอบการ : ใช้ข้อมูลทั้งหมด
– การประมวลผลเพื่อการแสดงสถติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ระบุตัวตน : ใช้ข้อมูลทั้งหมด

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ

– การประมวลผลเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ : ใช้ข้อมูล Login และ Password
– การประมวลผลระบบค้นหางาน : ใช้ข้อมูลทั้งหมด
– การประมวลผลเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สมัครงานและสมาชิกผู้ประกอบการ : ใช้ข้อมูลทั้งหมด
– การประมวลผลเพื่อการแสดงสถติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ระบุตัวตน : ใช้ข้อมูลทั้งหมด

4. การใช้ข้อมูลคุกกี้
jobpathum.com และ Jobpub.com รวมถึงโดเมนย่อย และเว็บไซต์ในเครือ อาจใช้ข้อมูลคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งคราว “คุกกี้”เป็นข้อมูลตัวอักษรที่เก็บไว้โดยเบราเซอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้ข้อมูลคุกกี้ทำให้เราทราบข้อมูลการใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา อาทิเช่น ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของ jobpathum.com และ Jobpub.com มากกว่า 1 ครั้งหรือไม่ ท่านพบเว็บไซต์ของเราอย่างไร ข้อมูลส่วนนี้ทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ jobpathum.com และ Jobpub.com  และใช้ความพยายามที่จะทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ง่ายสำหรับคุณ โดยที่เราจะบันทึกรหัสลับและการปรับแต่งการใช้งาน ขณะที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ การปรับปรุงและอัพเดทเว็บไซต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เราได้จากการใช้คุกกี้ อาทิเช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด และจำนวนหน้าที่ถูกเปิด เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติเด่นบางประการของเว็บไซต์เราได้

ในบางกรณี เราอาจติดตามหรือรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยใช้ “gifs” (Web bugs) หรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเป็นเลขที่ที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ (IP Address) หรือโดย URL ที่ท่านใช้ก่อนหรือหลังเข้าเว็บไซต์ของเรา วิธีการเหล่านี้ทำให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานของเว็บไซต์ได้ อาทิเช่น เพจของเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด และทำให้สามารถติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน อาทิเข่น งานตำแหน่งใดที่คุณเปิดดูและสมัคร เรายังใช้ข้อมูลส่วนนี้สำหรับสำหรับแก้ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะบริหารงานเว็บไซต์ และเพื่อที่จะเข้าใจ ปกป้อง และให้บริการผู้ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น

5. ข้อมูลส่วนบุคคลใน Resume หรือประวัติส่วนบุคคล
เนื่องด้วยที่ Jobpub.com เป็นเว็บไซต์หางาน เรายินดีเสนอ 2 ทางเลือก ในการเข้าถึง Resume (ข้อมูลส่วนบุคคล) ของท่าน โดยบุคคลอื่น ๆ  ดังนี้ :

  1. ท่านสามารถเก็บ Resume ของท่านในฐานข้อมูลของเรา แต่ไม่อนุญาตให้ปรากฎในผลการค้นหาในเว็บไซต์ Jobpub.com ได้ ทั้งนี้การไม่อนุญาตให้ Resume ของท่านถูกค้นหาได้ หมายถึง ท่านยังคงสามารถใช้เรซูเม่ของท่านเพื่อสมัครงานออนไลน์เฉพาะตำแหน่งที่สนใจยื่นใบสมัคร และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปรากฎให้เห็นได้เฉพาะผู้ประกอบการที่ท่านยื่นใบสมัครงานเข้าไปโดยตรงเท่านั้น ผู้ประกอบอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป จะไม่สามารถเข้าค้นหา Resume ของท่านในฐานข้อมูลของเราได้
     
  2. ถ้าท่านอนุญาตให้ Resume (ข้อมูลส่วนบุคคล) ของท่าน สามารถถูกค้นหาได้ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ Jobpub.com จะสามารถเข้าถึงและติดต่อท่านได้ และบุคคลทั่วไป จะสามารถเห็นรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านได้ แต่บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Jobpub.com ในฐานะผู้ประกอบการ จะไม่สามารถเห็นข้อมูลการติดต่อของท่านได้
     

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนอินเตอร์เน็ต และได้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลที่เรารวบรวมทางออนไลน์ เราใช้ความพยายามตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จะรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าการติดต่อแบบส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในวิธีที่ไม่ได้ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราตกลงที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เรายังไม่สามารถยืนยัน และท่านไม่ควรคาดหวัง ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการติดต่อแบบส่วนตัวจะมีความเป็นส่วนตัวเสมอ ในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ท่านเข้าใจและยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต เอกสารที่ท่านโพสต์หรือที่ท่านใช้ และการกระทำของท่านทั้งในและนอกเว็บไซต์

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
Jobpub.com มีลักษณะการดำเนินงานเพื่อเป็นตัวกลางระหว่าง ผู้ประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน และ ผู้สมัครงานที่ต้องการหางานทำ ดังนั้นแล้ว จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ในการสมัครเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Jobpub.com ท่านได้รับทราบยอมรับแล้วว่า

– ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก Jobpub.comนั้น มีทั้ง นิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ตำแหน่งงานที่ผู้ประกอบการนำเสนอแก่ท่านนั้น จะเป็นงานที่ตรงกับความต้องการของท่านเสมอไป
– เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
 Jobpub.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทางที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของท่านเสมอ แต่ทาง Jobpub.com ได้ออก ข้อกำหนดและการอนุญาตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและปฏิบัติตามแล้วดังหน้านี้ https://www.jobpub.com/dc_rule.asp
– เราไม่ได้ตรวจสอบผู้ประกอบการหรือผู้สมัครงานทุกคนที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะตรวจสอบเมื่อมีสมาชิกแจ้งเข้ามาให้ตรวจสอบเท่านั้น หรืออาจตรวจสอบเมื่อ Jobpub.com พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกอบการหรือผู้สมัครงานนั้นมีลักษณะน่าสงสัย ดังนั้นแล้ว ท่านจึงรับทราบว่า มีความเป็นไปได้ แม้จะมีน้อย แต่ก็มีโอกาสที่บางครั้ง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจถูกเข้าถึงโดยมิจฉาชีพ หรือบุคคลไม่พึงประสงค์ที่อาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ท่านได้ และ Jobpub.com จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อท่านได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพหรือบุคคลไม่พึงประสงค์เหล่านั้น  แต่หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หรือพบสมาชิกที่น่าสงสัย โปรดแจ้งเข้ามาให้เราได้รับทราบ เพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบและอาจระงับการบริการ แก่สมาชิกที่น่าสงสัยเหล่านั้นต่อไป

Jobpub.com ขออธิบายวิธีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

– ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด ยกเว้นข้อมูล Password จะถูกค้นเจอโดยผู้ประกอบการ (บุคคลที่สาม) ที่เป็นสมาชิกกับ Jobpub.com เท่านั้น
– ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน อาจจะถูกค้นเจอโดยสาธารณะทั่วไป ซึ่ง Jobpub.com ได้วิเคราะห์แล้วว่า เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ลักษณะงานที่ต้องการ, ระดับเงินเดือนที่ต้องการ, ที่อยู่ปัจจุบันโดยคร่าว, เพศ, อายุ, วันเดือนปีเกิด, ส่วนสูง, น้ำหนัก, สัญชาติ, สถานะสมรส, สถานะภาพทางการทหาร, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประวัติการฝึกอบรม, ความสามารถทางภาษา, ความสามารถพิมพ์ดีด, ความสามารถในการขับขี่, ยานพาหนะส่วนตัว, บุคคลิก ลักษณะนิสัย และความสามารถพิเศษอื่นๆ, ความภูมิใจ / ผลงาน / เกียรติประวัติ และอาจมีข้อมูลอื่น ๆ แต่จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านโดยชัดเจนได้
– ท่านสามารถปิดกั้นข้อมูลท่าน ไม่ให้ถูกค้นเจอจากระบบของ Jobpub.com ได้ โดยการตั้งค่าในระบบ ไม่อนุญาติให้บริษัทต่าง ๆ สามารถสืบค้นใบสมัครของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านได้เข้าใจว่า ข้อมูลของท่านยังคงสามารถเห็นได้จาก 1.บริษัทที่ท่านได้ยื่นใบสมัครเข้าไปโดยตรง และ 2.บริษัทที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลของท่านไว้ก่อนหน้าที่ท่านได้ทำการอัพเดทการปิดกั้นการค้นหาข้อมูล
– ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน อาจถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นครั้งคราว โดยเจ้าหน้าที่ของ Jobpub.com

7.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ

– ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลการติดต่อ ตำแหน่งงานที่รับ ชื่อบุคคลที่ติดต่อ วิธีการรับสมัคร รวมถึงข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ระบุไว้ใน Jobpub.com จะถูกนำมาใช้ประกาศรับสมัครงาน และเผยแพร่บนสื่อต่างๆของ Jobpub.com และเว็บไซต์ในเครือ
– ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน อาจถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นครั้งคราว โดยเจ้าหน้าที่ของ Jobpub.com

8. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
Jobpub.com ขอสงวนสิทธิในการเข้าใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการบางท่าน ในกรณีที่เราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นต้องนำไปประยุกต์ใช้ทางกฎหมาย เพื่อประสานงานและเพื่อขอการสนับสนุนจากข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือความปลอดภัยของ Jobpub.com หรือของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Jobpub.com อาจพยายามที่จะขอความยินยอมของท่านก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม มิใช่ข้อบังคับว่าเราต้องทำเช่นนั้นเสมอไป

9. การใช้ โมดูลและคุกกี้ของบุคคลที่สาม

jobpathum.com และ Jobpub.com รวมถึงโดเมนย่อย และเว็บไซต์ในเครือ ใช้โมดูลและคุกกี้ของบุคคลที่สาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินการด้านการตลาด การวิจัยและพัฒนา และด้านอื่น ๆ เช่น

– Google Analytics : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อทั้งประโยชน์ทางด้านการดำเนินกิจการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ผู้ใช้งาน
– Google Adwords : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด

10. การแจ้งความเปลี่ยนแปลง
jobpathum.com และ Jobpub.com ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ กรุณาทำความเข้าใจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงล่าสุด หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรุณาติดต่อตามข้อมูลที่ระบุไว้ด่านล่าง

11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

– สิทธิในการเข้าถึง : ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ ผ่านการ Login เข้าสู่ระบบ และสามารถทำการปรินต์สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
– สิทธิในการคัดค้าน : ท่านสามารถแจ้งคัดค้าน ไม่ให้ Jobpub.com นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลได้ ทั้งนี้ โปรดเข้าใจว่า เมื่อท่านคัดค้าน ข้อมูลของท่านจะถูกลบออกจากระบบ และท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการของ Jobpub.com ได้
– สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย : ท่านสามารถแจ้งลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ โปรดเข้าใจว่า เมื่อท่านแจ้งลบหรือทำลาย ข้อมูลของท่านจะถูกลบออกจากระบบ และท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการของ Jobpub.com ได้
– สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน : ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ ผ่านการ Login เข้าสู่ระบบ และบันทึกข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้
– สิทธิถอนความยินยอม : ท่านสามารถแจ้งถอนความยินยอม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ โปรดเข้าใจว่า เมื่อท่านแจ้งถอนความยินยอม ข้อมูลของท่านจะถูกลบออกจากระบบ และท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการของ Jobpub.com ได้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายัง Jobpub.com เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดช่องทางติดต่อด้านล่าง ซึ่ง Jobpub.com อาจใช้เวลาดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบการแจ้ง


12. ติดต่อเรา

ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับทาง Jobpub.com โดยส่งอีเมล์มาที่ dpo@jobpub.com  หรือส่งจดหมายมาที่ 
87/33 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

Terms of Uses

ข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด

บริการต่างของ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM จะมีไว้สำหรับผู้หางาน หรือ ผู้ใช้งานอื่น เช่น ประประกอบการที่ลงโฆษณา การเข้าสู่เนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าวและการใช้เนื้อหารวมถึงบริการต่าง ๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์“)

หากท่านไม่ยินยอมปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ ไม่ยินยอมปฎิบัติตามมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง เข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ ดู ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใด ที่ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่า ท่านรับทราบ อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือ ปรับแก้มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ JOBPUB.COM ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน

1. ข้อตกลงที่สมบูรณ์
ข้อตกลงรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวในที่นี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ในกรณีที่ข้อตกลงนี้มีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่ว่าดังกล่าวในข้อตกลงนี้จะถือว่าไม่อยู่ในข้อตกลงนี้ และไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ข้อตกลงในส่วนที่เหลือ หัวข้อต่างๆ ในข้อตกลงนี้ใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือทางนิติกรรมสัญญาใดๆ

2.เนื้อหาของผู้ใช้งาน
เนื้อหาใดก็ตามที่ท่านเสนอ อัพโหลด หรือนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้งาน”) ถือเป็นทรัพย์สินของท่านหรือของผู้ ออกใบอนุญาตของท่านแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ท่านเสนอ อัพโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตาม จะถือว่าท่านได้ยินยอมและ/หรือรับรองว่าเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวได้อนุญาตและมอบสิทธิที่มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว สามารถใช้ได้ตลอดโดยไม่สามารถเพิกถอนสิทธิได้ ไม่มีการเสียค่าลิขสิทธิ์ซ้ำ ไม่มีการใช้สิทธิแบบเด็ดขาดและสามารถใช้ได้ทั่วโลกให้แก่ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM แล้ว (โดยไม่มีการจำกัดสิทธิในการออกใบอนุญาตย่อย) ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดและภายใต้ธรรมสิทธิ (ซึ่งได้มีการยกเลิกไปแล้ว) เพื่อให้ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM สามารถคัดลอก จัดทำซ้ำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แปล ตีพิมพ์ จำหน่าย นำเสนอ แสดง ส่งข้อมูลและใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานในรูปแบบหรือสื่อใดๆ ก็ตาม ห้ามเสนอ อัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลลับหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์บนเว็บไซต์ และท่านได้รับรองด้วยตนเองแล้วว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานทั้งหมดไม่ได้เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเสนอ อัพโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์
นอกจากนี้ ท่านยังได้รับรองด้วยตัวเองว่าท่านมีสิทธิที่จะมอบสิทธิทั้งหมดที่ได้รับการอนุญาตแล้วแก่ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ในข้อตกลงฉบับนี้ หรือรับรองว่าผู้ถือสิทธิดังกล่าวซึ่งรวมทั้งธรรมสิทธิ ได้ยกเลิกสิทธิดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและมีผลแล้ว และ/หรือได้มอบสิทธิให้ท่านดำเนินการอนุญาตต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้โดยมีผลบังคับใช้และไม่มีการเพิกถอนสิทธิดังกล่าว ในกรณีที่ท่านเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งานในพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์ ท่านได้ยินยอมให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าดู ชม แสดง ดาวน์โหลด จัดเก็บ ใช้งาน ส่งข้อมูล จัดทำซ้ำ และพิมพ์เนื้อหาของผู้ใช้งานได้โดยการกระทำดังกล่าวต้องไม่เป็นการกระทำในเชิงพาณิชย์ ตามที่กล่าวมาข้างต้น เจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้งานที่มีการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์จะถือเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้งานและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อยู่ในเนื้อหาดังกล่าว
ปัจจุบัน JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ได้ (ก) ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงงานต่างๆ ที่มีการจัดไว้ให้บนเว็บไซต์ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM Job (ข) เสนอกลไกต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดเก็บใบสมัครงานได้ และ (ค) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครงานต่างๆ แบบออนไลน์ได้ (“บริการ”) ในการให้บริการดังกล่าว JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่และประกาศเนื้อหาของผู้ใช้งานแบบออนไลน์ และไม่มีภาระผูกพันธ์ที่จะต้องคัดกรองเนื้อหาของผู้ใช้งาน การสื่อสาร หรือข้อมูลล่วงหน้า และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบการคัดกรองหรือตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้งานที่เผยแพร่โดยผู้ใช้งานต่างๆ อย่างไรก็ตาม JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM อาจจะทำการพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและลบเนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตามที่เป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นโทษ ก่อให้เกิดการแตกแยก เป็นที่น่ารังเกียจหรือผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการละเมิดสิทธิ เป็นอันตรายหรือคุกคามความปลอดภัยของผู้ใช้งานเว็บไซต์ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ขอสงวนสิทธิที่จะลบผู้ใช้งานที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่างๆ ออกจากระบบและป้องกันไม่ให้มีการเข้าชมเว็บไซต์และ/หรือใช้งานเว็บไซต์อีกต่อไป JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM อาจจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวอาจทำความเสียหายหรือก่อให้เกิดพันธกรรมแก่ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ได้
JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็นหรือคำพูดใดก็ตามที่ลงบนเว็บไซต์ และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ ท่านจะต้องรับผิดชอบประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์และประโยชน์ของข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง

 

3. ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์
บุคคลทั่วไปและนายจ้างสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM เพื่อหางานและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ หรือเพื่อมองหาลูกจ้างที่ต้องการได้โดยต้องมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย ตามเงื่อนไขข้อหนึ่งในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้รับรองด้วยตนเองและให้การยินยอมแล้วว่าจะไม่ใช้งาน (หรือวางแผน สนับสนุน หรือช่วยผู้อื่นในการใช้งาน) เว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อข้อตกลง เงื่อนไข หรือการแจ้งเตือน หรือกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านต้องรับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์ให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ไม่อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ และท่านให้การยินยอมว่าจะไม่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อกระทำสิ่งต่อไปนี้เป็นอันขาด

เพื่อกระทำความผิดทางอาญา หรือสนับสนุนการกระทำที่จะก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญา หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือไม่ก็เป็นการละเมิดกฎหรือข้อบังคับภายในท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐและข้อบังคับที่ใช้ควบคุมการส่งข้อมูล การส่งออก การส่งข้อมูลซ้ำหรือการส่งออกข้อมูลทางเทคนิคซ้ำ โดยไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้
เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จและไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเองหรือผู้อื่น เกี่ยวกับองค์กรของท่านหรือองค์กรอื่น และ/หรือ เกี่ยวกับบันทึกของท่านหรือของผู้อื่น
อัพโหลด เผยแพร่ อีเมล หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย เป็นการขมขู่ หมิ่นประมาท รังควาน สบประมาท หยาบคาย อนาจาร ลามก ดูหมิ่น คุกคามความเป็นส่วนตัว น่ารังเกียจ หรือขัดต่อหลักมนุษยชาติหรือเชื้อชาติ
อัพโหลด เผยแพร่ อีเมล หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตามที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าว
อัพโหลด เผยแพร่ อีเมล หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตามที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลใดก็ตาม
ดัดแปลง ทำลาย หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของท่าน หรือขัดขวางมิให้ผู้อื่นสามารถเข้าชมหรือใช้บริการหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน
ทำลายกระแสการสื่อสารที่ดำเนินอยู่ตามปกติหรือกระทำการใดก็ตามที่ส่งผลในแง่ร้ายต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานต่างๆ
แอบอ้างว่ามีความเกี่ยวพันธ์ หรือ เป็นตัวแทนของบุคคล ธุรกิจ สมาคม สถาบัน หรือองค์กรอื่นๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วท่านไม่มีอำนาจในการแอบอ้างความเกี่ยวพันธ์ดังกล่าว
อัพโหลด เผยแพร่ อีเมล หรือส่งโฆษณา บทความสนับสนุน หรือการเชิญชวนรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็นที่ต้องการแก่ผู้ใช้งานรายอื่นๆ รวมทั้งเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ หรือธุรกิจแบบพีระมิด (ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้)
นำเสนอเนื้อหาที่ไม่สมเหตุสมผลลงบนโครงสร้างหลักของเว็บไซต์ หรือแพร่ไวรัส เวิร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เป็นภัยอันตราย
จัดทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก แสดง จำหน่าย ขาย ขายซ้ำ ส่ง ใช้ประโยชน์ หรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์
มุ่งร้ายต่อชนกลุ่มน้อย
ตามล่าหรือรังควานบุคคลอื่น
รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทำการ reverse ทำการ engineer หรือทำการ decompile ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย
ใช้ (หรือพยายามใช้) เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ตัวแทน หรืออุปกรณ์หรือกลไกอื่นๆ (รวมทั้งบราวเซอร์ สไปเดอร์ โรบอท อวตาร์ หรือโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้ ) เพื่อท่องหรือทำการค้นหาเว็บไซต์ นอกเหนือจากเครื่องมือช่วยค้นหาและโปรแกรมตัวแทนค้นหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือเว็บบราวเซอร์ของบุคคลที่สามที่มีให้ทั่วไปในเว็บไซต์ แม้จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อตกลงฉบับนี้
เข้าชมเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับมอบอำนาจหรือในลักษณะที่เกินอำนาจหน้าที่ของท่าน

JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM มีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นภาระผูกพันธ์ในการพิจารณา เรียบเรียง ระงับ หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตามที่ (ก) ละเมิดข้อตกลงข้อใดก็ตามในข้อตกลงฉบับนี้ หรือ (ข) ผิดกฎหมาย น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานหรือเนื้อหาที่มีการส่งผ่านมายังเว็บไซต์ และความเสียหายที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้น ถีงแม้ว่าจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ แต่ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายหรือต่อคำสั่งศาลที่มีการร้องขอหรือสั่งให้ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานรายใดก็ตาม

4. ชื่อบัญชีสมาชิก รหัสผ่านและความปลอดภัย
เพื่อเข้าชมหรือใช้งานบริการบางอย่างของเว็บไซต์นี้ ท่านจะได้รับชื่อบัญชีและรหัสผ่านเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน ท่านต้องเก็บรักษารหัสผ่านและชื่อบัญชีนี้เป็นความลับ และต้องรับผิดชอบการกระทำทุกอย่างที่ดำเนินการภายใต้รหัสผ่านและชื่อบัญชีของท่าน ท่านให้ความยินยอมที่จะ (ก) แจ้งให้ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ทราบทันทีเมื่อมีการใช้รหัสผ่านและชื่อบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อมีการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัย และ (ข) ออกจากระบบบัญชีของท่านทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการดำเนินการใดๆ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากกรณีที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ได้

5. ข้อมูลในการลงทะเบียน
เมื่อทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ใดก็ตามของ Jobpub.com ท่านจะต้องสร้างชื่อบัญชีและให้ขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่ Jobpub.com ซึ่งประกอบด้วย (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้) ข้อมูลสำหรับติดต่อ อีเมลที่ใช้งานได้ในปัจจุบัน การศึกษา ประวัติการทำงาน ข้อมูลที่ท่านส่งมาจะมีการใช้งานโดยยึดนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Jobpub.com เป็นหลัก
จากข้อมูลส่วนตัวของท่าน Jobpub.com หรือบุคคลที่สามรายอื่นๆ อาจนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สามโดยพิจารณาจากความต้องการของท่านที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนและภายในเวลาใดก็ตามในภายหลัง หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถเข้าไปชมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Jobpub.com
เนื่องจากไม่มีการจำกัดการปฏิเสธความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ Jobpub.com ถือว่าไม่ได้เป็นตัวแทนหรือนำเสนอคุณภาพหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สามที่มีการซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ หรือไม่ได้เสนอเป็นตัวแทน รับประกัน หรือรับรองอื่นๆ ใดก็ตาม ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สามคือผู้รับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าว การเป็นตัวแทน การรับรองหรือการรับประกันแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ข้อตกลงที่จัดทำไว้
ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านไม่มีกรรมสิทธิ์ในชื่อบัญชีของท่าน และในกรณีที่ท่านยกเลิกชื่อบัญชีของท่าน ข้อมูลทั้งหมดในบัญชีของท่านจะถูกทำเครื่องหมายว่าลบออกจากฐานข้อมูลของ Jobpub.com และจะถูกลบออกจากพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังค้างอยู่ในระบบเป็นระยะเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการตามลบข้อมูลทั่วทั้งเซอร์เวอร์ของ Jobpub.com นอกจากนี้ อาจมีบุคคลที่สามเก็บสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ซ่อนไว้ก็ได้


6.การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM และบริษัทในเครือ บริษัทร่วม เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทคู่ค้า หรือหุ้นส่วนอื่นๆ จากการอ้างสิทธิหรือการเรียกร้อง (รวมถึงจำนวนเงินที่ใช้ชำระหนี้และค่าทนายความที่เหมาะสม) จากบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากหรือที่เกิดจากเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ท่านส่งมอบ เผยแพร่ ส่งหรือนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลง หรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

 


7.การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์รวมทั้งซอฟต์แวร์และเนื้อหาของผู้ใช้งานถูกแสดง “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ปฏิเสธการรับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดก็ตามบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือปริยาย รวมทั้ง (แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้) การรับรองว่าไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ชื่อเรื่อง ความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง การใช้งานโดยสงบ การวางระบบ หรือความถูกต้องของข้อมูล ถึงแม้ว่า JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM มีความประสงค์ที่จะให้เนื้อหาบนเว็บไซต์ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย แต่ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ไม่รับรองว่าเนื้อหาใดก็ตามบนเว็บไซต์ (รวมทั้งซอฟต์แวร์) หรือข้อมูลใดก็ตามบนเว็บไซต์ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด สมบูรณ์ หรือทันสมัย ไม่รับรองว่าการใช้งานเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการแทรกแซง มีการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือไม่รับรองว่าเว็บไซต์ เนื้อหาและข้อมูล และเซอร์เวอร์ของเว็บไซต์และเนื้อหาดังกล่าวจะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ขอปฏิเสธภาระผูกพันธ์ที่จะดูแลเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ตลอดไป กฎหมายที่บังคับใช้อาจจะไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับรองบางอย่าง ดังนั้นการปฏิเสธดังกล่าวนี้อาจจะไม่มีผลบังคับใช้กับท่านทั้งหมด หรือเป็นบางส่วน

8. ข้อจำกัดในการชดใช้ค่าเสียหาย
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลหรือธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม จำเพาะ ที่เกิดจากการผิดสัญญา หรือที่รู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว หรือค่าเสียหายหรือการสูญเสียอื่นๆ ที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงกัน เนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือไวรัสหรือองค์ประกอบใดก็ตามที่เป็นอันตรายที่มาจากเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้ง (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้) การสูญเสียผลกำไร รายได้ การแทรกแซงการใช้งาน ธุรกิจ หรือการสูญเสียโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือข่าวสาร แม้ว่า JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM จะได้รับการบอกกล่าวความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วก็ตาม กฎหมายที่บังคับใช้อาจจะไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับผิดชอบค่าเสียหายบางอย่าง ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวนี้อาจจะไม่มีผลบังคับใช้กับท่านทั้งหมด หรือเป็นบางส่วน

9. ห้ามทำการขายต่อบริการ
ท่านให้การยินยอมว่าจะๆไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก แสดง จำหน่าย ขาย ขายซ้ำ ส่ง ใช้ประโยชน์ หรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ บริการ หรือการเชื่อมต่อเข้ามาใช้บริการเพื่อการพาณิชย์

10. การยกเลิกการใช้บริการ
ท่านสามารถยกเลิกการมีส่วนร่วมหรือการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการของเราได้ตลอดเวลา ข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของท่านในอดีต ท่านให้การยอมรับและยินยอมว่า JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM และบริษัทในเครือสามารถยกเลิกหรือระงับการใช้งานเว็บไซต์และบริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมทั้งในกรณีที่ (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้) JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM เห็นว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ไม่อนุญาตให้กระทำได้ในข้อตกลงฉบับนี้ ท่านให้การยินยอมว่าเมื่อมีการยกเลิกหรือยุติดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM สามารถลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่านบนเว็บไซต์และบริการ และสามารถห้ามไม่ให้ท่านใช้บริการได้อีก

11.การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือบริการ
JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเว็บไซต์และ/หรือบริการไม่ว่าจะเวลาใดและไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบ ท่านให้การยอมรับว่า JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้ท่านหรือให้แก่บุคคลที่สามใดก็ตามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการยกเลิกบริการ

12.ไม่มีการยกเว้น
การที่ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดก็ตามในข้อตกลงฉบับนี้หรือไม่สามารถตอบสนองต่อการละเมิดข้อตกลงที่ท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตามได้กระทำนั้น ไม่ได้หมายความว่า JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM จะยกเว้นสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้กับท่านหรือกับบุคคลอื่นใดก็ตาม

13. การแจ้งเตือน
JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM อาจทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบโดยการลงข้อความบนเว็บไซต์ โดยอีเมลหรือทางไปรษณีย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถทำการแจ้งเตือน JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ได้โดยส่งอีเมลมาที่ sales@jobpub.com หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด
ที่อยู่: 87/33 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

14. นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา

15.การละเมิดข้อตกลง
ในกรณีที่มีการการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ กรุณารายงานมาที่ sales@jobpub.com

16. ค่าทนายความ
ในกรณีที่ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM หรือบริษัทในเครือมีการดำเนินการทางกฎหมายกับท่านเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และท่านยินยอมที่จะชำระค่าทนายความตามความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี นอกเหนือจากค่าเสียหายตามกฎหมายหรือโดยธรรมที่ทางบริษัทมีสิทธิได้รับ

17. การเยียวยาโดยขอคุ้มครองชั่วคราว
ท่านยอมรับว่าการละเมิดหรือการพยายามละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ และยากที่จะประเมินออกมาเป็นตัวเลขและไม่มีทางแก้ที่เพียงพอทางกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ท่านยินยอมให้ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM มีสิทธิขอคำสั่งคุ้มครองจากศาลใดก็ตามที่มีอำนาจทางกฎหมายให้ระงับการละเมิดหรือการพยายามละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกิดจากท่าน บริษัทในเครือของท่าน หุ้นส่วนหรือตัวแทนของท่าน และให้ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการที่ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ขอคำสั่งคุ้มครองจากศาลรวมทั้ง (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้) ค่าทนายความตามความเหมาะสมด้วย ท่านตกลงที่จะไม่ขอหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ เกี่ยวกับคำสั่งคุ้มครองดังกล่าว

18. อำนาจในการตัดสินคดี
ท่านให้การยินยอมว่าข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการอ้างสิทธิใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของท่านกับ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM รวมทั้งการฉ้อโกงที่เกิดจากการโน้มน้าว หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่มีอยู่หรือที่บังคับใช้ในที่นี้ จะต้องมีการตัดสินชี้ขาดภายในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ ภายใต้การดูแลและกฎข้อบังคับของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งทางด้านข้อกำหนดตามกฎหมายใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาคดีในศาล ท่านและ JOBPATHUM.COM และ JOBPUB.COM ยินยอมที่จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่เขตอำนาจศาลเหนือบุคคล และเขตอำนาจศาลเฉพาะภายในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่